ove-opmeer.nl

Hartelijk welkom bij het
Opmeers Vocaal Ensemble

Hartelijk welkom bij het
Opmeers Vocaal Ensemble

vanaf 1 Januari 2024 hebben wij plek voor een bas !

? geïnteresseerd ?
< Neem contact op met Joke Oud of Willemijn Groot >