ove

Het Opmeers Vocaal Ensemble is een enthousiaste club zangers,
die allemaal solistisch kunnen optreden.
Het bestaat uit 8 mannen en 8 vrouwen.
De leiding is in handen van Alexandre Pavloff.